The Witcher

The Witcher ฉลองการเปิดตัวครบรอบ 10 ปีซึ่งเวลาผ่านไปไวมาก

สำหรับ The Witcher พึ่งจะจัดการฉลองกับการที่ซีรี่ย์เกมส์นี้มีอายุครบถึง 10 ปี โดยภาคแรกออกวางแผงให้เกมส์เมอร์ได้เล่นกันตอน 2007 The Witcher ทำได้รายได้ค่อนข้างมากในช่วงปีหลัง เกมส์ Openworld RPG รายนี้ถูกสร้างขึ้นและออกขายจาก CP ProJekt ในปี 2007 ซึ่งทางด้านค่ายเกมส์จากโปแลนด์ก็ไม่คิดว่าเกมส์ของพวกเขาจะดังระเบิดขนาดนี้

Continue reading »